TotalFill BC Sealer 0865000007XX

TotalFill er en radiopaque brugsklar rodfyldningspasta på biokeramisk basis og med anti-bakteriel virkning.

FKG