TotalFill BC RRM fast set putty sprøjte

Root Repair Material/RRM er en radiopaque brugsklar rodfyldningspasta på biokeramisk basis og med anti-bakteriel virkning. Bruges både til pulpaoverkapning, perforationer, resorbtionerog retrograd rodfyldning.

FKG