Soft-Core classic obturator str 20 gul 972-3020

Hård kerne af radiopaque plast, omgivet af gutta percha. Anvendes til permanent rodfyldning sammen med sealer. Opvarmes i Soft-Core ovn, der gør guttaperchaen let flydende og plastkernen bøjelig.

SybronEndo