Rosenbor stål HP 031 Allport 141 Meisinger

Kirurgisk rosenbor. RF/stål.

Meisinger