Protaper Next Guttapercha X2-X3

Guttaperchapoints til ProTaper Next passer til farvekodede korresponderende fil X2 røde og X3 blå