Politip-F komposittpolerer 533604

Komposittpolerere monteret til RA D lille cup grå grove