N2 Endodontic cement 152027

Rodkanalsealer baseret på xinkoxid-eugenol. Antimikrobiel effekt falder gradvist med hærdningen. Anvendes separat eller sammen med guttapercha point.