Kirurgisk bor C141 RAXL 023

Kirurgisk bor til vinkelstykke, ekstra lang. Allport.