Kirurgisk bor C141 RAXL 018

Kirurgisk bor til vinkelstykke, ekstra lang. Allport.