EndoREZ kit dualherdende 5900

Hydrofil og selv-primende resinbaseret sealer. Har samme røntgenkontrast som guttaperka. Forkorter afbindingstiden fra 30 min til 5 min med EndoRez accelerator. Afslut skylningen med klorhexidin eller citronsyre før endelig rodfyldning med EndoRez. Anfales at bruge skini-sprøjte og NaviTip hertil.