Diamant multilayer G878K-314-018-8-MLX

Diamant med spids taper til airrotor.