AH 26 silver 60620101

Rodkanalsealer på epoxyaminbasis, eugenolfrit, radiopakt.